RSSClassic Bodybuilding

Huvudsponsor

Better Bodies är huvudsponsor för Luciapokalen!

Härmed inbjuder Strong Events till Luciapokalen Classic Bodybuilding. Tävlingen är öppen för alla med svensk tävlingslicens.

Om Luciapokalen Classic Bodybuilding

Från 2013 äger tidigare segrare i Luciapokalen, samt SM-vinnare i grenen, ej rätt att deltaga i Luciapokalen Classic Bodybuilding.

Info till tävlande

Din kroppslängd minus 100. Där har du utgångsvikten i kilo, vilken seniorer maximalt får överskrida med x kilo (se nedan).

Längd- och viktregler

IFBB har vid sin årliga kongress 7 november 2010 beslutat att införa nya regler för beräkning av längd- och viktkvoter.

Övrigt

Notera att tävlande och coacher endast har tillträde till backstageområdet dagen den tävlande står på scenen. Om tävlande behöver lägga färg på annan dag än tävlingsdagen behöver de ha sin tävlingsbricka med sig och meddela backstagevakten sitt ärende för att komma in.

Backstageområdet är en begränsad yta, vilket är ett måste för att vi skall få det funktionellt. De tävlande måste kunna följa personalens direktiv och vara klara när det gäller. Det fungerar inte om man tillåts vara utspridda (vi har testat). Då missade flera tävlande viktig information och var inte klara vid lineupen vilket innebar bruten tävling.

Klasser och klassordning under inregistrering, förbedömning och final

 • Veteraner
 • Juniorer
 • -175 cm
 • -180 cm
 • +180 cm
Inregistrering Vid registrering och inmätning skall du visa upp giltig legitimation. Samtliga tävlande skall registrera sig i den tävlingsdräkt de tänker använda i rond 1. Visa även upp eventuella dräkter du tänkt använda i rond 2/3.

Coach och entré: En coach per deltagare tillåts. Coachbrickan är personlig. Överlåtelse eller missbruk beivras.

Startavgift: 500 kr för deltagare utan coach, 660 kr för tävlande med coach, betalas på förhand. Biljett till Luciapokalen-tävlingarna som avhålls i Kongresshallen fredag/lördag/söndag, måste köpas separat av både tävlande och coach, om man vill se tävlingarna från sittplats.

Regler: Tävlingen genomförs enligt IFBB:s, EBFF:s och SKKF:s gällande reglementen, med eventuella tillägg, avdrag eller andra ändringar. All information om detta finns på www.skkf.org, samt www.ifbb.com (se appendix 1 i Constitution of the IFBB för IFBB Code of Ethics). Du som är tävlande är skyldig att hålla dig uppdaterad om reglerna. OBS! Ditt deltagarbevis såsom tävlande, som gäller till hela Festivalområdet lördag och söndag är personligt. Överlåtelse eller missbruk av detsamma beivras.

Tävlingskläder: Enligt gällande reglemente, se www.skkf.org.

Kortfattad beskrivning av IFBB:s regler för Classic Bodybuilding

 • Poseringsbyxan får vara valfri i färg och mönster men skall vara ren och anständig.
 • Poseringsbyxan skall täcka minst ¾ av gluteus maximus och får inte vara för smal fram.
 • Byxan skall vara minst 1 cm bred på sidorna.
 • Förutom vigselring är inga smycken tillåtna
Omfattar:
 • Rond 1 Förbedömning – kvartsvändningar + obligatoriska poserna
 • Rond 2 Final – obligatoriska poserna och posedown
 • Rond 3 Final – fria rutinen 60 sekunder
Dopingtester: SKKF, EBFF och IFBB verkar för dopingfri idrott och tester kan komma att genomföras under tävlingshelgen.

Frågor och Svar/Viktig information för alla tävlande

Här finner du viktig information om Luciapokalen, bland annat:

 • Regler på tävlingshotellet
 • Vad som gäller för inregisteringen
 • Sportsligt uppträdande
 • Regler att följa på scenen
 • Bra telefonnummer att ha
Anmälan: Formuläret finns här.

Anmälda: Listan över de anmälda uppdateras löpande på följande sida.

Läs mer om tidigare års tävlingar i BODY Magazines rapportering

Kommentarer

Kommentar från Magnus Gustafsson
Tid: 27 oktober 2014, 05:45

Hej!
Jag har betalat min start avgift föar att tävla i CBB
Nu undrar jag får man en betalnings bekräftelse på det via mail!!
Med Vänlig Hjälsning Magnus Gustafsson

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 27 oktober 2014, 11:26

Det brukar ta uppemot fyra arbetsdagar innan vi dels ser att inbetalningen inkommit, dels att ekonomiavdelningen har hunnit behandla den.

Kommentar från Magnus Gustafsson
Tid: 02 november 2014, 07:25

Har en fråga om musiken vem skickar jag den till!
Hittar inger info om det
Mvh Magnus

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 03 november 2014, 02:18

Vi ska skapa ett formulär på hemsidan för insändning av musik, vi har ännu dock inte hunnit göra det.
Då det är klart meddelas alla BB, CBB och WP-tävlande.

Kommentar från Johan
Tid: 18 november 2014, 09:50

Om jag skall tävla i Classic bodybuilding och är över 190 cm har jag 9kg+ men om jag mäter in på säg 194.5 cm. Räknas de 0.5 cm som att jag har 500 gram extra att väga in på? eller räknas bara hela cm och då plus 9kg?

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 18 november 2014, 10:13

Mäter man in på 194,5 cm då ska man väga som max 103,5 kg. Det innebär att reglerna räknar allt även om det är 194,6 cm och så vidare.

Kommentar från KA
Tid: 20 november 2014, 17:09

Var kan jag hitta startlistorna för de olika klasserna?

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 20 november 2014, 17:14

Startlistorna blir färdiga och offentliga först efter inregistrering fredag 28 november. Först då är klassindelning för helgens tävlingar klara. Några väger över, några väger under. Ett gäng blir kortare än de trodde och några är säkert längre också. Några CBB-tävlande klarar inte gränserna, och väljer då att ta erbjudandet att tävla i BB istället.

De anmälda i de olika klasserna finns däremot på http://www.luciapokalen.nu/anmalda/

Skriv en kommentar


© 2018 Andreas Viklund
Sidan är byggd med WordPress och det svenska temat "Dagboken" av Andreas Viklund