RSSAnmälda

Hoppa till anmälningslistan för: Vill du lämna kommentarer eller har du frågor finns ett formulär för detta längst ned på denna sida. Du kan också maila oss på info@luciapokalen.nu från denna sida om du vill sända kommentaren direkt till oss. Luciapokalen Bikini Fitness Veteran   Junior -160 cm Junior -166 cm Junior +166 cm Senior -160 cm Senior -163 cm Senior -166 cm Senior -169 cm Senior -172 cm Senior +172 cm Luciapokalen Women’s Physique -163 cm +163 cm Luciapokalen Bodyfitness Veteran Junior -158 cm -163 cm -168 cm +168 cm Luciapokalen Men’s Physique Veteran Junior -178 cm Junior +178 cm Senior -174 cm Senior -178 cm Senior -182 cm Senior +182 cm Luciapokalen Classic Bodybuilding Veteran Junior Senior -175 cm Senior -180 cm Senior +180 cm Luciapokalen Bodybuilding Veteran 40–49 år, -80 kg Veteran 40–49 år, +80 kg Veteran 50–59 år, -80 kg Veteran 50–59 år, +80 kg Veteran +60 år Junior -75 kg Junior +75 kg Senior -70 kg Senior -80 kg Senior -90 kg Senior +90 kg Luciapokalen SM Bar-dips Damer Herrar Luciapokalen SM Chins Damer Herrar Luciapokalen Biceps Battle Damer Herrar Luciapokalen SM Body Press Damer Herrar Extreme Box Jump Challenge Damer Herrar

Kommentarer

Kommentar från Erik
Tid: 19 september 2015, 23:18

Finna det någon anledning att oroa sig för att någon av klasserna/gren blir fullsatt? Exempelvis, Men’sPhysique juniorer, har ni några begränsningar hur många som får deltaga just för den klassen?

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 13 oktober 2015, 15:46

Erik, om vi märker att det finns underlag att införa fler längdklasser så kommer det genomföras där det är möjligt.

Alla tävlande kommer däremot alltid att få delta. Reglerna i sporten är dock så att endast 15 tävlande per klass kan gå vidare till rond 1 (”förbedömningen”). Om det är fler än 15 deltagare så genomförs först en elimineringsrond, där domarna tar fram de 15 bästa, övriga elimineras då, vilket innebär att tävlingen är slut för dem.

Kommentar från Annika
Tid: 27 september 2015, 05:48

Hej,
Får man anmäla sig i både bikini senior klassen samt veteran klassen?

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 13 oktober 2015, 15:48

Annika, nej, man får endast tävla i en gren och åldersklass per helg.

Kommentar från Elin
Tid: 18 oktober 2015, 18:14

Får man har böjda ben (självklart stilla) i dipsen, eller måste de vara raka?

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 26 oktober 2015, 11:06

Elin, ja man kan ha både raka eller böjda ben, så länge inget gung eller sprattel förekommer.

Kommentar från Pontus Gunnarsson
Tid: 20 oktober 2015, 21:00

Ifall klasserna i bb blir så små som de verkar i nuläget kommer ni slå ihop klasserna eller finns det en risk att man får stå själv i sin klass?

Kommentar från Luciapokalen
Tid: 25 oktober 2015, 11:40

Pontus, hur klassindelningarna ser ut brukar tävlingsledaren och SKKF/sekretariatet avgöra tillsammans efter inregistreringen. Vi vet sedan tidigare år att till Luciapokalen Bodybuilding anmäler sig tävlande senast av alla grenar… Man smyger med formen så länge som möjligt helt enkelt.

Skriv en kommentar


© 2017 Andreas Viklund
Sidan är byggd med WordPress och det svenska temat "Dagboken" av Andreas Viklund